Hakkımda

Hakkımda daha fazla bilgi alın


Psikoloji lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde (2010-2015) tamamladı. Güler Fişek ile klinik psikoloji labaratuar çalışmalarında yer aldı. Falih Köksal ile bıldırcınlarda öğrenme mekanizmalarını labaratuarda çalışma fırsatı buldu. Yaşlılık psikolojisi (Gerontology) derslerini lisans sırasında aldı.

Klinik Psikoloji yüksek lisansını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde (2016-2020) tamamladı. Yüksek lisans tezinde ergenlerde problemli internet kullanımını çalıştı. Ayrıca aile ve çift terapileri ve BDT eğitimlerini yüksek lisans düzeyinde tamamladı. Yüksek lisans sürecinde Türkiye'de ilk olarak açılan Bekar Danışmanlığı eğitimi ve derslerini tamamladı.

Çapa Çocuk ve Ergen Psikiyatri servisinde alanında staj yaparken uzman psikiyatrlarla çalışma fırsatı buldu. Selçuklu Tıp Fakültesi Yetişkin Psikiyatri servisinde staj yaparken yetişkin gruplarla çalışan psikiyatrlarla gözlem yapma fırsatı elde etti.

Şu anda çocuklara, ergenlere, yetişkin bireylere ve ailelere psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Son 5 yıldır Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve EMDR ile nörotravma, kronik hastalıklar, yaşlılık psikolojisi, psikodrama, problem çözme becerileri, kişilik özellikleri ve ilişkiler konusunda en son yapılmış çalışmaları harmanlayarak çalışmaktadır.

Rukiyye Meryem Osmanoğlu evli ve iki çocuk annesidir.

Yetişkin ve ergenlerle yürüttüğümüz bireysel terapi çalışmalarında kalıcı çözüm ve değişimler hedeflenir. Kişlere psiko-eğitim verilir. Problem çözme becerileri kazandırılır. Travma kökenli durumlarda EMDR ile travma işlemleme çalışılır. Burada hedef geçmişin tekrarlayan travmatik örüntülerinden kurtulmak ve kişilere kendi terapisti olma becerisi kazandırmaktır.

Çocuklarla çalışılırken Çocuk Merkezli Oyun terapisi yaklaşımı uygulanır. Oyun terapisi ile hedef problemler çözümlenirken ebeveynlere de eğitim ve danışmanlık verilir. Uzun vadede ebeveynlere de Filial Terapi yani Evlat Oyun Terapisi eğitimi verilir. Böylelikle ebeveynler de kendi çocukları ile oyun terapisi çalışmaya devam edebilirler. Burada hedef gelen danışanın sürecin sonunda psikolog-psikiyatr arayışının son bulması ve ailenin çocuğun terapisti olabilmesidir.

Aile ve Çiftlerle çalışırken Sistemik aile terapisi ve Gottman Çift Terapilerinden yararlanılır. Aileye süreçte yeni eğitim ve beceriler kazandırılır. İletişim, finans yönetimi, ev işleri, çocuklarla ilgili konularda ortaklaşa çözümler üretilir. Ailede, değiştirilmesi zor, kalıplaşmış döngü ve alışkanlıklar üzerinde çalışılır. Aile, işlevsel olmayan kısır döngülerden kurtarılarak yeni tepkiler, yeni davranışlar ortaya çıkarmak, yeni yollar çizmek, yeni kişiler ortaya çıkarmak hedeflenir.

Yaşlılık psikolojisinde (gerontology) amaç yaşlanmanın fiziksel, zihinsel ve sosyal süreçlerini ve sonuçlarını anlamaktır. Geriatrik psikolojide yaşlı bireylerin yüzleştiği ruh sağlığı sorunları (depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak vb.) ile çalışır. Yaşlanma sürecini anlama ve baş etme konusunda destek sunulur.

Bekar danışmanlığında, değişen yaşlardaki bekar bireylerin evlilik hayatına, aile hayatına ve bekar hayatına bilinçli olarak hazırlanmaları hedeflenir. Evlilik öncesi, sonrası veya bekar hayatı sürecinde kişiye rehberlik edilir. İçinde bulundukları dönemle ilgili destek sunulur. Bireyin içinde bulunduğu medeni durumla ilgili doğrudan-dolaylı olarak yaşadıkları stres süreçleri ile etkin yöntemler kullanarak başa çıkmaları sağlanır. Kişinin ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı ve doyumlu bir birey olarak kendini gerçekleştirmesine destek olunur. Özgüven ve beceri eğitimi yürütülür. Travmalar söz konusu olduğunda EMDR ile destek sunulur.

Okullar / Eğitimler

 • Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2010-2015)
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans
 • EMDR – Davranış Bilimleri Enstitüsü I. Düzey – Emre Konuk (2020)
 • BDT - Prof. Dr. Özden Yalçınkaya Alkar - Psikopatoloji - Psikoterapi Klinik Dersleri (2017)
 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimi - Doç. Dr. Hüdayar Cihan (2018)
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi – Alyssa Swan – CCPT Center (2019)
 • Çocuk ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi – Omar Gudino – Beck Institute (2020)
 • MEB Aile Danışmanlığı Eğitimi (2020)
 • ATTENTIONER DEHB Uygulayıcı Eğitimi – Prof. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan (2020)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Prof. Dr. Murat Atmaca (2021)
 • Karikatür, çizim ve animasyon eğitimleri (2009-2013)
 • Boğaziçi Üniversitesi - Film Analizi (2014)
 • Boğaziçi Üniversitesi- Senaryo Yazımı (2014)
 • Boğaziçi Üniversitesi Sanat Sertifikası (Seramik, Animasyon Sanatı, Resim)

Bilinen Diller

 • İngilizce

İlgi alanları

 • Depresyon
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Stres
 • Sosyal Fobi
 • Sınav Kaygısı
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Panik Atak
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Okul Başarısızlığı
 • Özgül Fobi
 • İlişki Problemleri
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Yas (Matem)
 • Agorafobi
 • Panik Bozukluğu
 • Gelişim Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Unutkanlık
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri
 • Boşanma Travması
 • Hipokondriazis
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Çocuklarda Uyku Problemleri
 • Çocuklarda Yeme Problemleri
 • Borderline
 • Fobiler
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Evlilik Sorunları
 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
 • Baş Dönmeleri
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
 • Hiperaktivite Bozukluğu
 • Şizofreni
 • Anksiyete
 • Ergenlik Bunalımı
 • Alt Islatma (Enürezis)
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Bağlanma Problemleri
 • Travma
 • Tırnak Yeme
 • Duygulanım Bozukluğu - Manik Depresif Hastalığı
 • Oyun Bağımlılığı
 • İnternet Bağımlılığı
 • Korku
 • Çekingenlik
 • Evlenme Korkusu
 • Telefon Bağımlılığı
 • Kaka Tutma (Enkoprezi)
 • Saldırganlık
 • Cinsel İstismar
 • Şiddet ve İstismar
 • Lohusalık sendromu
 • kişilik bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Kendine Zarar Verme
 • Yaşlılık Depresyonu
 • Stroop Test
 • Koronofobi
 • Kıskançlık
 • Kronik Mutsuzluk
 • Anoreksiya
 • Blumia
 • Kronik Erteleme Davranışı
 • İnatlaşma
 • Otizm

Sosyal medya hesapları

İletişim

Benimle kurumum üzerinden iletişimi kurun!


Online DanışmanlıkAra

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Uzm. Kl. Psk. Rukiye Meryem Parladıcı

Ayanbey Mahallesi Ateşbaz Sokak No:54/1
42090 Konya, Konya
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Sunduğum hizmetler/işlemler?


Psikoterapi
Yetişkin Terapisi
Yas Terapisi
Süreklilik Anksiyete Ölçeği
Stroop Test
Standardize Mini Mental Test
Sistemik Psikoterapi
Regresyon Terapisi
Psikodrama
Oyun Terapisi
Çocuk ve Ergen Psikolojisi
Çocuk ve Ergen Terapisi
Normal Randevu
Aile Terapisi
Psikoloji Randevusu
Online Terapi
Online Danışmanlık
İlişki Terapisi
Çözüm Odaklı Terapi
Çocuklarda Uyku Problemleri
Çocuk ve Ergenler için EMDR
Moxo Dikkat Ölçme Testi
Mmpi- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Eğitimi
Beck Anksiyete Ölçeği Değerlendirme
Ağlama ve Öfke Nöbetleri
Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı
Randevu
EMDR Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Beck Depresyon Ölçeği
Bireysel Terapi
Davranış Bozuklukları
Grup Terapisi
Gottman Çift Terapisi
Filial Terapi
Evlilik Terapisi
Evlilik Danışmanlığı
Ergen Terapisi
Durumluk Anksiyete Ölçeği
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Çift Terapisi

Hasta ve Danışan Görüşleri

Hakkımda bırakılmış görüşlerden bazıları


.Nisanlimla evlilik öncesi terapi aldık ve ikimiz için de belki dile getirilmesi zor olan şeyleri ikimizin de kabullenebilecegi dusunebilecegi şekilde aktardı hep.Bu kadar etkili olabileceğini düşünmezdim.
Hasta
Hasta
Görüşmelerimizde detaylı bilgilendirildiğim ve doğru rehberlik aldığımı düşünüyorum,oldukça başarılı yol aldım,kendimle barışmam ve iç sesimi doğru dinlemem konusun kişisel farklılıklarımı görmem konusunda Rukiye hanım tarafından doğru aydınlatıldım,randevu rutinleri titizlikle yönetildi,son derece sıcak ve yakın klinik ortamı sağlandı…
Hasta
Hasta
Kendimi geliştirme ,içime dönüp kendimi keşfetme, kendimi tanıma, sınırlarımı cizebilme, hayır diyebilmeye başlama , öfkemi,duygularımı kontrol edebilme, hepsi Meryem hanımla birlikte oldu. Içten, samimi, mütevazı, harika bir dinleyici, çok zeki hızlıca doğru tespitler yapıyor, sanki bir arkadaşınızla konuşuyor gibi rahatca kendinizi ifade edebileceğiniz ,işinde başarılı çok yetenekli birisi. Hiç düşünmeden randevu alın derim. Hem kendim devam ediyorum hem eşim devam ediyor hem de çocuklarım için evlat terapisi aldım, evlat terapisi de hem biz ebeveynler için hem çocuklar için çok faydalı oldu. Çocukların duygularını bastırmadan kendilerini nasıl ifade etmelerine ebeveynler nasıl yardımcı olabilir hem bu tarz altın kurallar öğrendim hem de çocuklardaki değişimi, anlaşılma hissini, rahatlamayı da gözlemledim. EMDR terapisinde de Meryem hanım çok iyi. Eğer geçmişle ilgili sizi rahatsız eden bazı hatıralar varsa onlar için de Meryem hanımla birlikte EMDR tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Rukiyye Hanımda 4 ay gibi bir tedavi surecim oldu. Seanslarım sona erdiğinde ben bile kendimdeki değişime inanamadım. Ayrıca Rukiyye hanım inanılmaz bir güven verdi bana her anlattigimi kelimesi kelimesi dikkatle dinleyerek yardımcı oldu. Bir kere bile gecistirildigimi hissetmedim. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Rukiyye Meryem Hanım’ın bir süredir danışanıyım. Sosyal kaygı, panik atak, duygularımı anlama konularında bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Kendimi bu konularda, Rukiyye Hanım sayesinde geliştirdim uzun süredir de panik atak yaşamıyorum. Baş edebilmeyi öğrendim, kaygılarımı azalttım. Bence kendisi gerçekten bilgili, donanımlı, içten birisi, anlaşıldığımı hissedebiliyorum sayesinde. Bilgilerini danışanın anlayabileceği şekilde kişiye çok güzel aktarabiliyor. Randevu, bekleme süreleri gibi konularda da hiç sıkıntı yaşamadım.
Hasta
Hasta
Rukiyye Hanım ile dört ayı aşkın bir süre görüştük. Farklı aile yapımdan kaynaklanan çocukluk travmalarım ve babamın ani vefatının bende bıraktığı izler dolayısıyla kendisine başvurmuştum. Terapiye başlamadan önce terapi planı oluşturması ve süreç içerisinde bilgi vermesi benim açımdan çok önemliydi. Kendisi gerçekten alanında uzman ve danışanına en iyi şekilde yardımcı olmaya odaklı bir psikolog.
Hasta
Hasta
Farklı zamanlarda kendim ve 2 çocuğum için yardım aldım ve halen devam ediyoruz. Rukiyye Meryem Hanım’ın doğru tespit ve tedavileri sayesinde çok yol katettik. Kurum olarak danışanlarına gösterdikleri hassasiyet içeri girdiğiniz ilk andan itibaren belli oluyor. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Terapilere başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen hızlı bir içe dönüş sağladım. Neticenin güzel ve kalıcı olacağına inanıyorum. Rukiye Meryem hanım terapi sırasında danışanına çok dikkatli ve kucaklayıcı bir üslupla yaklaşıyor. Yaşı genç olmasına rağmen tecrübesi ve bilgisi bu tutumundan anlaşılabiliyor. Teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Rukiyye Hanım'la olan görüşmelerimizden yaralanıyorum. Bu süreçte kendisini başarılı bir insan olarak buluyorum ve devam ediyorum. Kendisine arkadaşımın tavsiyesi üzerine görüşme sağladım. Şu anda dalgalı henüz sonuçlandırmadık olumlu değişimler nasıl olacak bilmiyorum ama farkında olmadan oluyor. Rukiye Hanım için şahsi görüşlerim genç genç olduğu için ilk başta beklentimin üstünde bir vizyon sahibi, enerjisi çok pozitif, vizyonu çok güzel birisi. Kendisinin insan olarak çok sevdim. Rukiyye Hanım'a mesleğinin hariciden eğitimini inceleyerek ulaştım.
Hasta
Hasta
Meryem Hanım'la mart, nisan ayında görüşme sağlamaya başladık. Eşimle birlikte de görüşme sağlıyoruz. Kendisinden çok memnun kaldık, hala devam ediyoruz. Seanslarımızdan sonra aile ilişkileri, iletişim olarak, karı koca ilişkisi olarak bizim için daha iyi oldu. Meryem Hanım'ı aşırı çok beğendik. İlk seansta bile bu kadar beklemiyordum ama kendisi bizimleymiş hissiyatı oldu ve hep yanımızda yaşıyormuş gibi hissettirdi.
Hasta
Hasta
Biz bir yılı aşkın bir süredir görüşüyoruz ve aşırı memnunum. Güler yüz, anlayış, bilgi bunlar benim için çok önemlidir ve bunları da fazlasıyla görüyorum. Sorunlarımi azaltmam da ve aşmamda çok etkili oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Meryem hanımın bir senedir danışanı olan biri olarak gözünüz kapalı gelebilirsiniz. Ben pek bilinmeyen, hakkında çok az türkçe kaynak bulabildiğim maladaptive daydreaming ile ilgili terapi alıyorum. Ve bu süreçte her türlü alanda geliştiğimi fark ediyorum. Hem öğrettiği, farkına vardırdığı, “aydınlattığı” şeyler hem de herkesin oluşturamadığı güven ortamını oluşturduğu için teşekkür ederim :))
Hasta
Hasta
Rukiye hanım ile ilk randevumuz da benimle göz göze gelip beni anladığını öyle güzel hissettirdi ki bana bu çok önemliydi yıllarca OKB olduğunu bilmeden yakınlarıma zarar vermekten ve kötü şeyler yapmaktan korktum uyguladığı EMDR terapisi ile aslında bunun ergenligimde yaşadığım psikolojik şiddetten kaynaklandigini öğrendim duygularımla yuzlestim kendimi sevmeye başladım bana daima siz artık olumlu seyler duymayı hakediyorsunuz bu haksızlığı kendinize yapmayın dedi şuan hayat kalitem çok iyi herkese tavsiye ediyorum yaşadığınız travmalardan korkmayın mutlaka Rukiye hanımla görüşün istikrarlı bir şekilde terapilere katılım sağlayın çok faydasını göreceksiniz
Hasta
Hasta
Rukiye hanımdan 13 yaşındaki kızımın yaşadığı sınav kaygısı sebebiyle terapi almaya başladık .Terapilerimizin sonuna yaklaştık artık çok şükür . Kızım artık kendinden daha emin ve duygularını daha rahat ifade edebiliyor . Kaygı durumu çok azaldı .Ergenlik dönemi problemlerimizi Rukiye hanımla daha rahat atlattık . Kendisine çok teşekkür ederiz .
Hasta
Hasta
Dört aydır Meryem Hocamıza devam ediyoruz. Allaha hamdolsun epey bir mesafa aldık. Günden güne iyiye gidiyor. Bunalım ve krizleri çok çok azaldı. Başlarda hiç ders çalışamaz durumdayken şimdilerde, günde rahatlıkla beş altı saat ders çalışabiliyor. Başlarda gece iki üçlerde uyuyorken, şimdilerde gece onbirde uyuyabiliyor. Bir de çocuğumuz hocasını seviyor.Onunla vakit geçirmekten zevk alıyor.Seanslar ona hiç sıkıcı gelmiyor. Seanslara ailece beraber gidiyoruz.konukseverlikleri içinde ayriyeten teşekkür ediyoruz.
Hasta
Hasta
Ben Rukiye Hanım'a okb problemi ile gitmiştim ve bu kadar kısa sürede bana ciddi sıkıntı veren bir süreci atlatabileceğime kendim bile inanmıyordum. Kısa sürede uygun tanı ile hemen tedaviye başladık ve ciddi anlamda hızlı bir şekilde ilerleme kaydettik. Kendisinin problem çözmedeki azmi bana da geçti ve aslında bu sayede inancım da arttı ve tedavinin sonuna geldiğimizde eski problemlerimden ciddi anlamda eser kalmamıştı ve beni rahatsız eden tetikleyicilerime artık gülüp geçer duruma geldim. Rukiye Hanım'ın işini gerçekten iyi yaptığını düşünüyorum. Kendisinden Allah razı olsun. Şu anda çok şükür eski ben değilim resmen iyileştiğimi hissettim.
Hasta
Hasta
Rukiye hocam içtenliği ve ilgisiyle kısa zamanda aileden birisi gibi oldu.secici konusmamazlik ve öfke nöbetlerinden dolayı görüşmek istemiştik.oglum oyuncakları kırıyor,dudaklarını istiriyordu.Gorusmelere devam ettikçe öfke konusundaki sıkıntıları buharlaşıp uçmaya başladı diyebilirim.Verilen her bı ödevi yaptıkça oğlumun sakinlesip normallestigini ve rahatladıgini farkettim.sanki o zamana kadar hiç oğlumun gozlerine bakmamıştım,sesini duymamışim gibi hissettim.bi anne olarak kendi hatalarimin farkına vardım.sihirli bı değnek gibiydi bazı tavsiyeleri.tepesinde kırmızı mavi lambaları olmasada cankurtaran gibiydi bizim için
Hasta
Hasta
Merhaba Rukiye Hanimi kardesimin EMDR tedavisinin sürecinde tanıdım. kardesimin terapi surecindeki olumlu etkileri dikkatimi cekti çünkü bircok danışan psikolog psikiyatri ile görüşüp sonuc alamamıştı. Ardindan OKB icin kendisi ile görüşmeye başladık. Farkli bir sehirde yasiyorum , Konyada bulundugun sure icinde Yüzyüze terapilerle basladik ve kendisi icin Konyada daha fazla bulunmaya calistim. Ardından online ilerledik ve online uzerinden de cok fazla yol kat ettik. Kendisi ile yaklasik 5-6 aydir görüşmekteyim. "Ruhumu tatilde hissediyorum" demistim Rukiye hanıma tam da oyleyim. Saatler suren el yikamalari, tiksinmeler, ofke nobetleri ve daha nice problemlerim çözüldü dahası belki de kendimde asla bilemeyecegim seyleri ogrendim. Kendimle ilgili Sürecin sonuna yaklastik ve Rukiye Hanimla es terapisine basladik. Bendeki bu degisim esimin de dikkatini cekti kendisi de Rukiye Hanimdan bireysel terapi almak istedi. Rukiye Hanimin sundugu metaforlar, ornekler, bilgiler, baglanti kurmaları, iliskinlendirip "yaa hic de düşünmemiştim" dedirtmeleri , birer altin degerinde benim icin. Hayatımın dönüm noktasında kendi penceresinden bakmama izin verdiği icin Rukiye Hanima sonsuz teşekkür ederim. Sevgilerle
Hasta
Hasta
Kendimde hissetiğim uyumsuz davranış ve düşünceler sebebiyle gitmeye karar verdim. Anlayışı, bilgisi ve güven vermesi sorunlarımın çözüme kavuşmasına katkı sağlıyor. Terapi sürecinden memnunum.
Hasta
Hasta
Rukiyye hanıma iki yaşındaki oğlum için gidiyorum.oyun terapisi eğitimi alıyorum. Boşanma sürecinde olduğum için oğlumda bende olumsuz duygular yaşıyor uz. Daha eğitimimiz bitmedi ama oğlumda ki olumsuz davranışların yerini olumlu davranışlar almaya çoktan başladı. İkimizde daha mutluyuz. Bunu rukiyye hanımın içten ve samimi oluşuna bağlıyorum. Kendinizi çok rahat hissediyorsunuz yanında ve ben problemlerime onunla çözüm buldum. Çok şükür.Oglumun sıkıntı sini davranışlarının sebebini anlayabiliyorum artık ve ona göre davranıyorum rukiyye hanımın sayesinde...
Hasta
Hasta
Oğlumun DEHB den rahatsızlığı nedeniyle Rukiye hanıma gittik. Bu süreçte dikkat ve odaklanmayla ilgili sıkıntılar vardı. Şuan iyi.
Hasta
Hasta
Rukiyye hocam çok ilgili ve bilgili birisi seanslarda ve seans dışı daima yardım etti bana iç daralmalarım ve panik atağı geçti çok şükür çok kıymetli bir insan
Hasta
Hasta
Küçük Oğlumun yemek yememe problemi ile kendisine danistim ve çok yardımcı oldu ,çok ilgiliydi kendisine teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Ailemle yaşadığım problemlerden dolayı kendisine gittim. Değersizlik konusunda emdr tedavisi uyguladık ve oldukça memnun kaldım. Farkında olmadığım çok fazla şeyi görmemi sağladı. Eskiye göre problemlerimle çok daha iyi baş edebiliyorum. Tedavinin yanında Rukiye hanımın oldukça sevecenliği güler yüzlü oluşu sizi çok güvenli bir ortamda ve iyi hissettiriyor. İyi ki tanımışım kendisini diyebilirim
Hasta
Hasta

Randevu almak ister misiniz? Buraya tıklayın Randevu al!